Amepra s.r.o.
           
           
:: O SPOLEČNOSTI :: SLUŽBY

:: DATABÁZE AKCÍ

:: ODBORNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI

:: REFERENCE

:: FOTOGALERIE

Amepra

  Itareps  
 

AMEPRA, s.r.o.
ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2

 

tel.: +420 221 180 260
fax: +420 221 180 268

 

e-mail: info@amepra.cz

 

 

 

Academia Medica Pragensis (AMEPRA) je dynamicky se rozvíjející společnost se specializací poskytování marketingových a jiných služeb pro farmaceutický průmysl, odborné lékařské společnosti, státní instituce a neziskový sektor. Náš přístup ke každému z Vás, Vašemu produktu či Vaší akci bude naprosto jedinečný a profesionální.

K dalším posláním patří péče o celoživotní vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, vytváření odborných programů přispívajících k profilu jednotlivých oborů medicíny, vydávání výukových i praktických manuálů a pomůcek včetně elektronických médií a všestranná podpora lékařskému vzdělávání a vědě. Amepra stála u zrodu Nadace Academia Medica Pragensis a iniciovala tak i založení České lékařské akademie. Inspirovala i vznik a rozvoj pobídkových programů a cen, které k poslání těchto spolupracujících institucí neodmyslitelně patří.

Amepra je zároveň převodníkem a etickým garantem vztahů mezi komerční a akademickou sférou v oblasti lékařského vzdělávání a vědy. V posledních letech začala plnit tuto funkci i na mezinárodní úrovni ve spolupráci s nevládními organizacemi, univerzitami, státní správou a farmaceutickým průmyslem. 

 

Aktuality

Klikněte pro plnou velikost 34th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIABETES AND NUTRITION
We are pleased to cordially invite you to attend the 34th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIABETES AND NUTRITION hosted in Prague from June 29 to July 1, 2016 at the Hotel Lindner. The symposium represents the annual meeting of the Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). The goal of the DNSG´s annual symposium is to stay up-to-date in terms of the prevention and treatment of diabetes by nutritional means and to provide a forum for discussion on diabetes, nutrition and health among which scientists and professionals working in the field can discuss diabetes, nutrition and health.The theme of this year´s scientific program will be Plant-based diets in diabetes. For more information please visit: www.dnsg2016.cz
Klikněte pro plnou velikost 34. Konference sociální psychiatrie
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Asociací komunitních služeb, o. s. Kolumbus a spolkem FOKUS Tábor 34. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SPOLEČNĚ NA CESTĚ ZMĚN..., která se bude konat 24. - 26. 11. 2016 v hotelu Dvořák. Témata konference Účinná propojení psychiatrické ambulantní péče, psychiatrických lůžkových oddělení a center duševního zdraví v připravované reformě péče o lidi s duševním onemocněním. Zapojení různých profesí do reformy. Efektivní procesy v rehabilitaci a case managementu. Psychoterapie a rehabilitace. Péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji. Hlavním zahraničním hostem konference bude profesor Nick Bouras z Velké Británie s tématem zkušeností deinstitucionalizace ve Velké Británii.

Připravované akce

created by WEB-STUDIO