Amepra s.r.o.
           
           
:: O SPOLEČNOSTI :: SLUŽBY

:: DATABÁZE AKCÍ

:: ODBORNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI

:: REFERENCE

:: FOTOGALERIE

Amepra

  Itareps  
 

AMEPRA, s.r.o.
ACADEMIA MEDICA PRAGENSIS
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2

 

tel.: +420 221 180 260
fax: +420 221 180 268

 

e-mail: info@amepra.cz

 

 

 

Academia Medica Pragensis (AMEPRA) je dynamicky se rozvíjející společnost se specializací poskytování marketingových a jiných služeb pro farmaceutický průmysl, odborné lékařské společnosti, státní instituce a neziskový sektor. Náš přístup ke každému z Vás, Vašemu produktu či Vaší akci bude naprosto jedinečný a profesionální.

K dalším posláním patří péče o celoživotní vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, vytváření odborných programů přispívajících k profilu jednotlivých oborů medicíny, vydávání výukových i praktických manuálů a pomůcek včetně elektronických médií a všestranná podpora lékařskému vzdělávání a vědě. Amepra stála u zrodu Nadace Academia Medica Pragensis a iniciovala tak i založení České lékařské akademie. Inspirovala i vznik a rozvoj pobídkových programů a cen, které k poslání těchto spolupracujících institucí neodmyslitelně patří.

Amepra je zároveň převodníkem a etickým garantem vztahů mezi komerční a akademickou sférou v oblasti lékařského vzdělávání a vědy. V posledních letech začala plnit tuto funkci i na mezinárodní úrovni ve spolupráci s nevládními organizacemi, univerzitami, státní správou a farmaceutickým průmyslem. 

 

Aktuality

Klikněte pro plnou velikost 34. Konference sociální psychiatrie
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Asociací komunitních služeb, o. s. Kolumbus a spolkem FOKUS Tábor 34. KONFERENCI SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SPOLEČNĚ NA CESTĚ ZMĚN..., která se bude konat 24. - 26. 11. 2016 v hotelu Dvořák. Témata konference Účinná propojení psychiatrické ambulantní péče, psychiatrických lůžkových oddělení a center duševního zdraví v připravované reformě péče o lidi s duševním onemocněním. Zapojení různých profesí do reformy. Efektivní procesy v rehabilitaci a case managementu. Psychoterapie a rehabilitace. Péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji. Hlavním zahraničním hostem konference bude profesor Nick Bouras z Velké Británie s tématem zkušeností deinstitucionalizace ve Velké Británii.

Připravované akce

created by WEB-STUDIO