Aktuální akce

AKCE

Níže je přehledný seznam veškerých akcí, které svým obsahem a tématem mohou být publikovány odborné lékařské veřejnosti. Bohužel ne všechny uvedené akce umožňují registraci, v případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@amepra.cz pro více informací.