Kontakty

 

AMEPRA, s.r.o.
Academia Medica Pragensis

Španělská 1073/10
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 180 260
fax: +420 221 180 268
e-mail: info@amepra.cz
IČO: 264 730 71 
DIČ: CZ 264 730 71 
Bankovní spojení: 216 173 613/0300

Do obchodního rejstříku zapsáno Městským soudem v Praze dne 20.08.2001.