Napsali o nás

O NÁS

Společnost Amepra organizovala mnoho významných národních i mezinárodních setkání lékařských odborníků a níže uvádíme některé z nich.

 

34th International Sympozium on Diabetes and Nutrition
Diabetologie

Amepra byla pořadatelem 34. mezinárodní konference DNSG Prague 2016 o diabetu a nutrici. Přikládáme referenční dopis prezidentky kongresu - MUDr. Hany Kahleové, CSc. a prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSC., přednostky Centra diabetologie IKEM a současné předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP.

XXX. Neonatologické dny v Praze

Amepra byla organizátorem výročních XXX. Neonatologických dnů v Praze, největší tuzemské konference setkání lékařských odborníků. Přikládáme referenční dopis prezidenta kongresu - Doc. MUDr. Zbyňka Straňáka, CSc. MBA z Ústavu pro péči o matku a dítě, 3. LF UK Praha.

Czech Medical Adademy

Z dopisu profesora Normana Sartoria, předního světového psychiatra, bývalého prezidentna WPA - Světové psychiatrické asociace.


"…I am happy to learn about the development of the Prague Medical Academy. The goals you have listed are of great importance and I am sure that their achievement will help the future progress not only in psychiatry but also in other medical disciplines in the Czech Republic. The experience that you will be gaining in this work will also be of great interest to other European countries and to various professional organizations in Europe. I would be delighted to help you in this process of building the Academy and in subsequent work."

OSN - UNDP
IMUNOLOGIE

Děkovný dopis od Shombi Sharp - regionálního evropského ředitele pro oblast HIV/ADIS za uspořádání UNDP Regional HIV/AIDS Programm - několikadenní konference a sérii workshopů zaměřených na prevenci HIV ve východní Evropě. Návštěvníci byli vysoce postavení úředníci z HIV center a ministerstvech zdravotnictví zemí bývalého Sovětského svazu, kde je tato problematika velmi aktuální.

AEP Board and Executive Committee meeting

z dopisu Clarisse Goussaud, AEP Administrator


On behalf on Professor Cyril Höschl, AEP President, the members of the AEP Board, the members of the AEP Executive Committee and the AEP Headquarters, I would like to express to you our sincere congratulations for the high quality standard of your organizational skills while preparing and organizing the AEP sessions and running the Social events in Prague from January 18 to 21, 2007. We have received very positive feedback from the AEP participants and official invitees. All of us were impressed by your warm welcome, the smooth articulations of events, the beauty of the Academia, the marvellous concert and the reliability of the services provided overall. We would like to thank you and your team for your active contribution in the success of this first round of AEP meetings in the year 2007. It will be a great pleasure for us to keep contact with you in the next future, not only in order to finalize the accounting closure of the integrated service order, but also in exploring further areas of collaboration with AEP.

Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění - kongres
PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE

Daří se poznávat základní neurobiologické mechanismy psychických poruch a Nečekané průsečíky terapeutických oblastí, antipsychotika 2. generace v nových indikacích, řada otázek spojených s užitím tymoprofylaktik, současné možnosti zvládání akutního neklidu u pacientů s bipolární poruchou (ve fázi manické i depresivní) nebo schizofrenií, ale i sociální aspekty, kvalita života psychiatricky nemocných a s tím spojená úprava legislativy - to byla stěžejní témata dvoudenního odborného česko-slovenského sympozia začátkem dubna ve Slušovicích. Jeho pořadatelem a odborným garantem byla AMEPRA.

Cyril Höschl o Amepře
PSYCHIATRIE, PUBLICITA

Slova jednoho z iniciátorů celého projektu profesora Cyrila Höschla:


"Různé profesní skupiny, nespokojené se stavem věcí, které se jich bytostně dotýkají, uplatňují při hledání nápravy podobné mechanismy jako jednotlivci: hledají viníka především mimo sebe, v domnění, že je zde ještě někdo "vyšší", někdo mimo ně (nejčastěji stát), kdo by se o ně měl postarat. Tak tomu je i v medicíně, ať už z hlediska profesního anebo z hlediska současného stavu vzdělávání. Navzdory určité nepřízni vnějších ekonomických podmínek se ukazuje, že za mnohé nedostatky si lékaři mohou sami. Což dostatečně využívají všech možností ovlivnit tvorbu příslušných zákonů? Což se umí, ve snaze odvrátit pro ně nespravedlivé zacházení trhu (liberalizované vstupy, ale regulované výstupy), sjednotit, odložit své úzké, osobní a partikulární zájmy a "držet basu"? Což dokázali postupovat důsledně a jednotně tak, aby změnili podmínky zdravotní péče ku prospěchu celého stavu? Mnohde a mnohdy se o to jistě pokusili, ale je to zápas nekonečný.


V současné době jsme svědky nápadného vzestupu hodnoty celoživotního vzdělání v medicíně, které je čím dál více poskytováno komerčními subjekty sledujícími své marketingové cíle, a stává se významnou komoditou. V Evropě vznikají zároveň různá střediska excelence a vzdělávací instituty poskytující medicínské vzdělávání na vysoké úrovni. Střední a východní Evropa je přitom nepochybně perspektivní a slibnou oblastí rozvoje výzkumu i vzdělávání. Proč by zmíněná střediska, instituty pokročilých studií a technologické parky měly být opět jen v Rakousku, Dánsku, Švýcarsku a ne právě zde? Proč bychom měli čekat, až nám nějaký tatíček - stát nadělí lékařskou akademii a určí její pravidla? Proč bychom se v zájmu emancipace a konkurenceschopnosti našeho lékařského vzdělávání a výzkumu neměli pokusit o široký domácí konsenzus, který by vložil hrací karty do našich rukou? Proč bychom nemohli spojit úsilí a pomoci těm nejlepším z nás překonat jazykové, metodické, psychologické a politické bariéry a uplatnit domácí odbornou tvorbu v mezinárodních renomovaných časopisech, a tak zvýšit vědecký výstup naší medicíny a tedy celé země? Proč bychom nemohli vytvořit pro ty nejlepší učitele podmínky srovnatelné s jejich kolegy ze sousedních zemí?


Díky iniciativě mnohých kolegů z různých lékařských oborů se podařilo založit instituci, která by nám v tomto úsilí mohla významně pomoci. Je velmi potěšující zjištění, že vizi Academia Medica Pragensis sdílejí mnozí z významných představitelů naší medicíny, a že hlavní idea celého projektu harmonicky souznívá s úsilím nejen Lékařské komory a dalších profesních společností a sdružení, ale i těch, kdo pochopili výzvu chvíle, vykročili podobným směrem a obětovali své úsilí tvorbě zákonů o lékařském vzdělávání. Věřím, že se Akademii podaří vytvořit inspirující podmínky pro všechny, kterým leží celoživotní vzdělávání lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví na srdci. Její dveře jsou otevřeny každému, kdo chce přispět nápadem či radou a přiložit ruku k dílu.


Dlouhodobým ambiciózním cílem Akademie je vytvoření etického, ekonomického a odborného převodníku "interface" mezi akademickou medicínou a tržním prostředím, zajištění vysoké úrovně celoživotního vzdělávání a jeho srovnatelnosti s Evropou a péčí o výstupy i zvýšení naší vědecké produkce v oblasti medicíny."