Onkofórum 2016: Nové perspektívy liečby pokročilého adenokarcinómu žalúdka a GEJ

AKCE
Datum konání: 14.10.2016
Místo konání: Bratislava
Obor: onkologie, gastroenterologie
Akreditace: Slovenská lekárska komora
Garant: MUDr. Tomáš Šálek, Národný onkologický ústav

Edukačné stretnutie o súčasnej situácii a liečebných perspektívach pre pacientov s pokročilým nádorom žalúdka a GEJ, epidemiológia, diagnostika, súčasné možnosti systémovej liečby pre pacientov s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom žalúdka a GEJ, štádia choroby v klinickej praxi na Slovensku a zmeny v liečebnej stratégii suvisiace s  etablovaním 2.línie ako liečebného štandardu.

DOKUMENTY